รับประมูลบ้านกรมบังคับคดี

รับประมูลบ้านกรมบังคับคดี

 • Line ID : @maneemoney
 • โทรศัพท์ 087-2046820 คุณเอ 

รับจ้างประมูลบ้านกรมบังคับคดี ขั้นตอนการทำงาน

 1. พาไปดูทรัพย์จริง เมื่อท่านเลือกทรัพย์ได้แล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายพาไปตรวจดูทรัพย์ที่หน้างานจริง 
 2. จัดเตรียมเอกสาร ของผู้ประมูลทรัพย์ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ใบมอบอำนาจ แคชเชียน์เช็ค สั่งจ่าย กรมบังคับคดี หากเป็นนิติบุคคล ให้เตรียมหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน (เรามีบริการคัดหนังสือรับรองให้ ฟรี) 
 3. รับนโยบาย กำหนดราคาสูงสุดในการสู้ราคา จากผู้ประมูลทรัพย์ 
 4. โทรสอบถามยืนยันการขายทรัพย์ จากเจ้าหน้าที่บังคับคดี
 5. ไปประมูลทรัพย์ ตามวันที่กำหนดในตารางขายทอดตลาด 
 6. วางเงินหลักประกันและทำสัญญาซื้อขายทรัพย์ 
 7. ยื่นขอขยายเวลาในการวางเงินส่วนที่เหลือ (ขยายได้สูงสุด 90 วัน )
 8. คัดถ่ายเอกสาร เช่น สัญญาซื้อขาย ใบประกาศขาย สำเนาโฉนด สัญญาจำนองเดิม ใบเสร็จรับเงิน 
 9. ไปชำระเงินส่วนที่เหลือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด แคชเชียน์เช็ค สั่งจ่าย กรมบังคับคดี 
 10. รับเอกสาร ชุดโอนจากเจ้าพนักงานบังคับคดี 
 11. ไปสำนักงานที่ดิน เพื่อทำการโอนกรรมสิทธิ์ 
 12. นำส่งโฉนดฉบับจริงให้แก่ผู้ประมูลทรัพย์ ถือเป็นอันจบงาน 

ค่าบริการ รับจ้างประมูลบ้านกรมบังคับคดี

 • ค่าจ้าง 10,000 บาท แบ่งชำระ 3 งวด
 • ชำระ 5,000 บาท วันทำสัญญาจ้างและรับเอกสารเพื่อเตรียมไปประมูล
 • ชำระ 3,000 บาท วันที่ทำการประมูลทรัพย์
 • ชำระ 2,000 บาท วันที่ส่งมอบโฉนด 

บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประมูลบ้านกรมบังคับคดี

 • ฟ้องขับไล่ จำเลยและบริวาร ราคา 35,000 บาท 
 • ใช้ระยะเวลา 120 วัน 
รับจ้างประมูลบ้านกรมบังคับคดี ให้บริการจังหวัดไหนบ้าง
 • กรุงเทพมหานคร 
 • นนทบุรี
 • สมุทรปราการ 
 • ปทุมธานี
 • สมุทรสาคร
 • จังหวัดอื่นๆ จะมีค่าบริการเพิ่มตามระยะทาง ให้สอบถามราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
฿10,000
จำนวน: มีสินค้า
Visitors: 153,277