อยากเช่ารถ เช่าแบบไหนดี ? ระยะยาว-ระยะสั้น แตกต่างกันอย่างไร

 

 

               

 

       อยากเช่ารถ เช่าแบบไหนดี ? ระยะยาว หรือ ระยะสั้น แตกต่างกันอย่างไร ?

       การเช่ารถขับเอง ในปัจจุบันการเช่ารถมีการให้เลือกเช่าสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมมาก และให้เลือกมากมายหลากหลายบริษัท บริษัทของเรา BANANA rent-a-car ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ลูกค้าวางใจมาอย่างยาวนาน มีรถให้เลือกหลากหลายยี่ห้อ การบริการระดับมืออาชีพ 

       การเช่ารถนั้นในขั้นตอนแรกเราควรจะศึกษาในสถานที่เราจะไป รุ่นของรถว่าเหมาะสมหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด ดูสภาพภูมิประเทศ เดินทางกี่คน เลือกรถให้เหมาะสม ถ้าใช้งานในตัวเมืองก็เลือกรถที่มีความคล่องตัว จะใช้รถกี่วัน มีให้เลือก

       ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ถ้าจะพูดถึงความแตกต่างการเช่ารถระยะสั้นและระยะยาวนั้น ลองมาให้ดูเป็นข้อๆดีกว่าว่าแต่ละข้อนั้นต่างกันอย่างไร

 

      การเช่ารถแบบระยะสั้น

 

      การเช่ารถระยะสั้น นั้นจะเป็นการมุ่งเน้นการของกลุ่มลูกค้านิติบุคคล และลูกค้ากลุ่มบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการใช้บริการรถยนต์เช่าระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นรายวัน เพื่อการโดยสารทั่วไป หรือต้องการไปเที่ยวระยะสั้น หรือทำธุรกิจต่างๆ

      เนื่องจากบริษัท BANANA rent-a-car เล็งเห็นถึงความต้องการในการเช่ารถยนต์ระยะสั้นของลูกค้าเดิมที่มีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการของบริษัทในการสร้างฐานลูกค้าใหม่ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยการใช้ทรัพยากรของบริษัท

      และฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเล็งเห็นถึงโอกาสในการที่ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโอกาสในการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย บริษัทจึงได้ขยายธุรกิจสู่

      บริการรถยนต์ให้เช่าระยะสั้น ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีความต้องการในการใช้งานรถยนต์เพื่อการโดยสารทั่วไป เช่น นักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้เช่ารถยนต์ระยะสั้นตามสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ 

      ซึ่งทางบริษัท BANANA rent-a-car ก็ได้มีสาขารองรับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเพื่อความสะดวกสบาย และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า บริษัทเรามีรถยนต์ให้เลือกมากมายหลายรุ่น 

 

      การเช่ารถแบบระยะยาว

      การเช่าแบบระยะยาว ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้รถยาวๆ เพื่อความสะดวกสบายแถมในการเช่าระยะยาวนั้นจะได้ราคาที่ถูกกว่าระยะสั้นมากเลยที่เดียว ในปี 2564 จำนวนรถยนต์ให้เช่าลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

      เชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบในอัตราการเติบโตของลูกค้าใหม่ เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัว การเติบโตของธุรกิจเช่าระยะยาวนั้นเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการที่จะออกรถยนต์ใหม่

      ซักคันในสภาวะเศษฐกิจที่ฝืดเคืองนั้นอาจจะเสี่ยงไปหน่อยสำหรับคนที่ต้องการใช้รถยนต์ กลุ่มลูกค้าใหม่ก็สนใจเช่ารถยนต์ระยะยาวมากขึ้น บริษัท BANANA rent-a-car มีความสามารถและความพร้อมในการจัดหารถยนต์ตามความต้องการ

      ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาที่ลูกค้ากำหนด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหารถยนต์ในปริมาณต่างๆ ตั้งแต่จำนวนเพียงแค่ 1 คัน หรือมากกว่า 100 คัน รวมทั้งการจัดหารถยนต์ในลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรถยนต์มาตรฐาน (Standard Fleet)

      ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ไม่มีการปรับแต่งหรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ  โดยบริษัทมีการจัดหารถยนต์ให้เช่าหลากหลายมากกว่า 600 คัน แต่ละประเภท ยี่ห้อ และรุ่น ซึ่งได้แก่ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถผู้บริหาร (Executive Car) รถกระบะ 

      และรถตู้ ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Toyota Honda Nissan Isuzu Ford Fortuner Mercedes-Benz BMW และ เป็นต้น

      การให้บริการรถทดแทนถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับบริการรถยนต์ให้เช่าของบริษัท เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีการใช้รถยนต์ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน ซึ่งหากรถยนต์เกิดปัญหาจนไม่สามารถใช้งานได้ การดำเนินธุรกิจของลูกค้าอาจได้รับ

      ผลกระทบ ดังนั้น บริษัทจึงจัดให้มีบริการรถทดแทน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการใช้งานรถยนต์ให้ได้มากที่สุด โดยหากรถยนต์ที่ลูกค้าใช้งานอยู่เกิดปัญหา และลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้รถ ณ ขณะนั้น บริษัทจะนำรถทดแทน

      ที่มีรุ่น และลักษณะเทียบเท่ากับรถที่ลูกค้าใช้งานอยู่ไปให้ลูกค้าใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ  ประกอบไปด้วยรถยนต์หลากหลายประเภท รุ่น และลักษณะ เพื่อรองรับการทดแทนรถยนต์ที่ลูกค้าแต่ละรายใช้งานอยู่ 

      อย่างไรก็ดี บริษัทจะติดตามงานซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถยนต์กลับไปใช้งานได้ตามปกติ และบริษัทสามารถนำรถทดแทนกลับมาเตรียมพร้อมใช้งานต่อไป

 

     สรุป เช่ารถระยะสั้น vs เช่ารถระยะยาว ต่างกันอย่างไร

     การเช่านั้นไม่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านแต่ละบุคคล หากเรามีเหตุต้องใช้รถทุกวันการเช่าระยะยาวก็จะตอบโจทย์เราที่สุด ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่ง (รถผู้บริหาร)

     ก็จะเป็นการทำสัญญาเช่าแบบระยะยาวมีตั้งแต่ 3-6 เดือน รวมไปถึง 1 ปี ทางบริษัท BANANA rent-a-car นั้นถ้าลูกค้าต้องการเช่าระยะยาว เราก็มีราคาที่หยืดหยุ่นที่สุด หากกลุ่มลูกค้าที่เช่าระยะสั้น 

     ก็เหมาะกับกลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือต้องการพาครอบครัวไปเที่ยวันหยุด เป็นต้น สุดท้ายอยากจะฝาก BANANA rent-a-car ไว้ในใจด้วยนะครับ 

Visitors: 159,435