เช่ารถกระบะขับเอง รวม 5 บริษัท ราคาถูก ปี 2022

เช่ารถกระบะตอนเดียว


     ทำไม ? รถกระบะถึงเป็นที่นิยิมของคนไทย

        ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรถยนต์มากมายหลายรูปแบบ การเลือกใช้รถยนต์ของคนไทยจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเป็นหลัก และด้านอาชีพของคนไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมแล้ว การจะเลือกรถยนต์มาใช้สักคัน

     ก็มีทางเลือกคือเป็นรถกระบะ อาจจะไม่ได้ขนส่งสินค้าทางเกษตรกรรมอย่างเดียวก็ได้เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งทั่วไป รวมไปถึงการขนส่งคนอีกด้วย ซึ่งมีบริษัทขนส่งมากมายหลายบริษัทใช้รถยนต์กระบะ

     เป็นตัวเลือกเนื่องจากสามารถขนส่งได้คล่องตัวกว่าสามารถไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนแคบๆหรือซอยเล็กๆได้ง่าย

     แล้วกระบะรุ่นไหนบ้างละ ที่นิยมเช่า

     1.Mitsubishi Triton

      รถยนต์ที่เหมาะแก่การใช้งานบรรทุกสินค้าได้มากเป็นพิเศษ มีผนังกระบะแบบสองชั้น เพื่อติดตั้งรั้วกระบะอย่างมั่นคงและแข็งแรง สามารถดัดแปลงร้านอาหาร หรือร้ายขายของเคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยม

      2.Isuzu D-MAX

     ในรุ่น Cab-Chassis นิยมมากในกลุ่มเกษตรกร ดัดแปลงใส่โครงเหล็กบรรทุกสินค้าทางการเกษตร บรรทุกสัตว์ พืชต่างๆ หรือผู้ประกอบอาชีพค้าขายผัก ผลไม้ ที่ขนของจำนวนมาก รองรับงานหนักได้อย่าง

     สมบูรณ์แบบ ด้วยกระบะท้ายขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้เพิ่มพื้นที่บรรทุกมาก

      3.Toyota Revo 

      รถที่ผู้ประกอบการที่มีอาชีพค้าขาย ขนส่ง ใช้มากที่สุด การนำมาดัดเปลี่ยนเป็นรถขนส่งคน ดัดแปลงเป็นห้องเย็นเพื่อใช้การแช่แข็งอาหารต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทใหญ่ๆทั่วไป

      เช่น อาหารแช่แข็ง ไอศกรีม ไปยังร้านค้าย่อย ด้วยความแข็งแกร่ง ล้ำสมัย จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก


      เอกสารในการเช่ารถกระบะ ต้องใช้อะไรบ้าง ?

      เอกสารหลักๆสำคัญในกรณีเช่ารถกระบะกับ BANANA rent-a-car ง่ายๆ สะดวก ปลอดภัย มีดังนี้

 1. บัตรประชาชน 
 2. ใบขับขี่
 3. บัตรเครดิต ( ใช้รูดค่าเช่า ) 

      เอกสารในการเช่ารถกระบะ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่
 3. สลิปเงินเดือน 

      เอกสารในการเช่ารถกระบะ สำหรับนิติบุคคล 

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 3. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้(กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
 4. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
 6. สำเนาใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

      เช่ารถกระบะตู้ทึบขับเองกับ Isuzu D-max 

      เพื่อทดแทนรถกระบะคันเก่งของคุณ ไม่ให้งานขนส่งของคุณสะดุด ด้วยจุดเด่นของเรา ดังนี้  

 • มีรถกระบะตู้ทึบขับเอง ให้เช่า กว่า 200 คัน ให้เช่าทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือ รายปี 
 • มีใบรับรองจากกรมขนส่ง ติดตู้ทึบอย่างถูกกฏหมาย
 • มีบริการรถทดแทน สำหรับ เช่ารถกระบะตู้ทึบขับเอง 
 • สามารถออกใบกำกับภาษี และเบิกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 

      ทำไมจึงต้องเช่ารถกระบะตู้ทึบขับเองกับเรา !?

         1. รถกระบะของเราผ่านการตรวจสอบความพร้อมใช้งานให้มีความพร้อมมากที่สุด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าเช่า
         2. ไม่จำกัดระยะทางในการวิ่ง สามารถขับรถกระบะของเราได้ทั่วไทย
         3. พนักงานทุกคนจะต้อนรับและบริการลูกค้าอย่างดี เราจดจำและเรียกชื่อคุณทุกครั้งที่มาเช่ารถกระบะกับเรา
         4. รถกระบะของเราทำประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันภัยคอยดูแลทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม


      เช่ารถกระบะ รับรถและจองรถ อย่างไร

       เช่ารถกระบะ สามารถรับรถได้ในระหว่าง 8.00 - 20.00 น. ทุกวัน โทร 098-8289808 หรือ LINE@: @bananarentacar

       ซึ่งในส่วนลูกค้าจะมารับรถเช่าของเราที่สนามบิน จะมีจุดรับและคืนรถ ดังต่อไปนี้

       สนามบินดอนเมือง : อาคารผู้โดยสาร ภายในประเทศ Termainal 2 ชั้น 3 ประตู 14 
       สนามบินสุวรรณภฺูมิ : อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8

Visitors: 149,934